sol_weider_rush_1

L-arginin je neesencijalna aminokiselina i prirodni je sastojak proteina biljnog i animalnog porekla. U organizmu, iz arginina nastaje citrulin i azot oksid, koji je važan element u reakcijama povezanim sa vazodilatacijom kao i sa kardiovaskularnim funkcijama. Neke od funkcija arginina su zaštita od srčanih oboljenja, smanjujući nivo holesterola, snižava krvni pritisak, poboljšava cirkulaciju. Arginin se danas koristi i u sportskoj suplementaciji zbog njegovog potencijalnog ergogenog efekta na hormonalni sistem. Smatra se da suplementi arginina imaju i anabolički efekat, posledično povećavajući mišićnu masu.
Kreatin se u ljudskom organizmu sintetiše iz aminokiselina arginina i glicina uglavnom u jetri, manje u bubrezima i pankreasu. Putem krvi transportuje se do mišićnih ćelija. Uglavnom se nalazi u životinjskom, a znatno manje u biljnom tkivu, uglavnom u obliku kreatin-fosfata. Najbolji dijetarni izvor su meso, iznutrice i riba. U suplementima je prisutan uglavnom kao monohidrat, koji može direktno da se apsorbuje. Kreatin, u fosforilisanom stanju, kao kreatin-fosfat predstavlja izvor fosfata i učestvuje u regeneraciji adenozin trifosfata (ATP) i tako obezbeđuje energiju u mišićima. Smatra se ergogenim sredstvom, odnosno sredstvom koje poboljšava sportske perfomanse. Kreatin monohidrat povećava aerobnu razgradnju glukoze, a smanjuje stvaranje mlečne kiseline koja je glavni uzrok umora i mišićne slabosti, tako da doprinosi ubrzanom oporavku nakon treninga i fizičkog stresa. Nema podataka o dnevnim potrebama za kreatinom. U organizmu se sintetiše oko 1-2 g, koliko se dnevno unese i hranom. Kreatin ima specifičan režim primene, koji karakteriše period punjenja i period održavanja.
β-alanin je jedina aminokiselina koja se prorodno javlja u β obliku. Za razliku od α-alanina, koji je jedna od 20 aminokiselina koje ulaze u sastav proteina, β-alanin je neesencijalna aminokiselina. β-alanin zajedno sa aminokiselinom histidinom, formira dipeptidno jedinjenje karnozin. Karnozin se prirodno nalazi u velikim količinama u tkivu mozga i mišića. Koncentracija karnozina u mišićima varira, zavisno od tipa mišića, ishrane, pola, godina života i fizičkog statusa. U mišićima, koncentracija β-alanina je limitirajući faktor u sintezi karnozina. Smatra se da suplementacija β-alaninom može dovesti do povećnja puferskog kapaciteta u mišićima, poboljšanja performansi, a povećanje puferskog kapaciteta mišića na duže staze može se pokazati korisnim u poboljšanju adaptacije na trening.
Vitamin B12 pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ovaj vitamin je značajan za rast novih ćelija, razvoj nervnog tkiva, metabolizam folata, sintezu DNK i produkciju energije. Neophodan je za korišćenje folne kiseline kao vitamina u organizmu čoveka. Preporučen dnevni unos za vitamin B12 iznosi 2,5 µg. Sadržaj vitamina B12 u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 1,25 µg. Kao izvor vitamina B12 korišćen je cijanokobalamin, koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
L-lizin je esencijalna aminokiselina, koja se ne sintetiše u organizmu i mora se uzimati putem hrane. Doprinosi boljoj resorpciji kalcijuma. Spada u bazne aminokiseline. Naročito je važna uloga ove aminokiseline u očuvanju strukture vezivnog tkiva pošto učestvuje u strukturnoj građu kolagena.
Vitamin D3 je liposolubilni vitamin koji je neophodan za regulisanje metabolizma kalcijuma u organizmu. Neophodan je za resorpciju kalcijuma iz digestivnog trakta, neophodan je za njegovu ugradnju u kosti i zube. Nezavisnim mehanizmom pomaže i apsorpciju fosfora. Preporučen dnevni unos za vitamin D iznosi 5 µg. Sadržaj vitamina D u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 1,25 µg. Kao izvor vitamina D korišćen je holekalciferol, koji se nalazi na listi dozvol1jenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda .
Taurin je neproteinska aminokiselina koja se endogeno sintetiše u organizmu iz cisteina. Naročito je zastupljen u neuronima i limfocitima. Učestvuje u konjugovanju žučnih kiselina, značajan je za održavanje osmotske ravnoteže, deluje i kao antioksidans. Smatra se da taurin deluje kao stabilizator membrane i da reguliše transport kalcijuma kroz Ca-kanale i da je od značaja za kontrakcije srčanog mišića, zbog čega je popularan sastojak mnogih napitaka i suplemenata. S obzirom na zastupljenost u limfocitima, smatra se da ima značajnu ulogu i u imuniloškim reakcija organizma.
L-tirozin je neesencijalna aminokiselina, koja se u organizmu stvara iz fenilalanina. Osim gradivne uloge, ima značajnu ulogu u neurotransmisiji, kao prekursor dopamina, noradrenalina i adrenalina. Za ovu konverziju neophodni su vitamin B6, folna kiselina i bakar.
Kofein pripada grupi metilksantina i predstavlja stimulans CNS-a. Kofein je veoma prihvaćen i široko se upotrebljava. Nalazi se u čaju, kafi, čokoladi, koli. Efekti kofeina uključuju mobilizaciju masti iz adipoznog tkiva i mišićne ćelije pri čemu se povećava njihova mogućnost korišćenja kao goriva, promene kontraktilnosti mišića, promene u CNS-u u vidu promene percepcije i zamora, oslobađanje i stimulaciju aktivnosti adrenalina i efekte na srčani mišić. Kofein povećava trajanje sportske sposobnosti zato što povećava korišćenje masti kao goriva za vežbanje i štedi mišićne zalihe glikogena. Prilikom većeg unosa kofein ima potencijal da izazove jače lupanje srca i dovede do preteranog uzbuđenja. Nijacin (nikotinska kiselina, nijacin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina B grupe i prisutan je u svim ćelijama i tkivima kao deo dva koenzima (NAD i NADP) i ima bitnu ulogu u procesu produkcije energije, glikolizi i metabolizmu ugljenih hidrata i proteina, sintezi masnih kiselina i redukciji količine holesterola i masnih kiselina u krvi. Preporučen dnevni unos za nijacin iznosi 16 mg koliko iznosi i sadržaj vitamina B3 u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH. Nijacin se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda
Vitamin B6 (piridoksin, piridoksal, piridoksamin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ovaj vitamin je značajan u metabolizmu proteina i aminokiselina i potrebe organizma za ovim vitaminom rastu sa povećanim unosom proteina. Značajna je njegova uloga u konverziji linolne kiseline do arahidonske, u degradaciji glikogena, u oslobađanju energije i za formiranje eritrocita. Učestvuje i u produkciji antitela. Preporučen dnevni unos za vitamin B6 iznosi 1,4 mg. Sadržaj vitamina B6 u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 0,7 g. Kao izvor vitamina B6 korišćen je piridoksin-hidrohlorid, koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Vitamin C je najvažniji hidrosolubilni antioksidans i snažan redukujući agens. Neophodan je za sintezu kolagena i drugih komponenata vezivnog tkiva. Modulira sintezu eikozanoida i deluje imunoprotektivno. Poboljšava resorpciju gvožđa i deluje protektivno na vitamin E i tako mu produžava delovanje. Preporučen dnevni unos za vitamin C iznosi 80 mg, a maksimalna dozvoljena količina u dnevnoj dozi suplementa 1000 mg. Sadržaj vitamina C u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 200 mg. Kao izvor vitamina C korišćena je L-askorbinska kiselina, koja se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Gvožđe je esencijalni element koji je preko svojih jedinjenja, uglavnom proteinske prirode, uključen u proces disanja, prenos kiseonika, transpot elektrona. Ulazi u sastav hemoglobina, citohroma, citohrom-oksidaze. Gvožđe utiče i na imune funkcije, u sintezi DNK, kolagena i neurotransmitera. Preporučen dnevni unos za gvožđe iznosi 14 mg. Sadržaj gvožđa u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 7 mg. Kao izvor gvožđa korišćen je gvožđe(III)-difosfat, koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Službeni glasnik RS, br. 45/2010, 27/2011 i 50/2012).
Cink je esencijalni mikroelement koji ulazi u sastav preko 70 različitih enzimskih sistema u organizmu. Posebno je značajan u sintezi DNK i RNK. Neophodan je za rast, deobu i sazrevanje ćelija. Značajnu ulogu ima u formiranju kostiju kao i za aktivaciju vitamina A u procesu vida. Postoje podaci koji ukazuju da cink ima imunomodulatornu ulogu, da deluje zaštitno na makulu, da deluje antiviralno i antioksidantno u okviru enzima superoksid-dismutaza. Preporučen dnevni unos za cink iznosi 10 mg. Sadržaj cinka u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda TOTAL RUSH iznosi 5 mg. Kao izvor cinka korišćen je cink-oksid koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Preporučena upotreba: 25 g praha (5 dozirnih merica) rastvoriti u 300 ml vode, najbolje konzumirati pre treninga. Uzimati 6 nedelja, a nakon toga napraviti pauzu 2-4 nedelje.

 

Naveden je sledeći sadržaj aktivnih sastojaka u 1 dozirnoj merici (25 g):

L-citrulin 3,3 g
Krea-Genic® 3,617 g
   Od čega kreatin 3 g
Beta-alanin 3,3 g
Vitamin B12 1,25 μg
L-arginin 4,62 g
L-lizin 400 mg
Vitamin D 1,25 μg
Taurin 2 g
L-tirozin 1 g
Kofein 250 mg
Niacin 16 mg
Vitamin B6 0,7 mg
Vitamin C 200 mg
Gvožđe 7 mg
Cink 5 mg
Total Rush 375gr
Tagged on:                                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>