727788-0

Proteini prisutni u proizvodu (protein surutke, mleka i protein jaja) su potpuni protein visoke iskorljistivosti i visoke biološke vrednosti koji sadrže sve esencijalne aminokiseline u optimalnom odnosu. Proteini surutke predstavljaju derivate proteina mleka, dostupni su u obliku koncentrata, izolata ili hidrolizata. Primarna razlika među ovim oblicima je tehnološki metod obrade i mala razlika u sadržaju masti, laktoze, i masnih kiselina. U poređenju sa drugim vrstama proteina (soja, kazein, jaje), proteini surutke se brže vare, imaju dobre karakteristike za mešanje sa drugom hranom i često se smatraju proteinima visokog kvaliteta. Kazein je glavni protein mleka. Postoji više različitih kazeinskih frakcija organizovanih u micele. Albumin predstavlja glavni protein iz belanca jaja. Njegov udeo u ukupnom sadržaju proteina jaja iznosi oko 11%. Sadrži veliki broj disulfidnih mostova i učestvuje u transportu drugih proteina. Preporuka Naučnog komiteta za hranu EU za dnevni unos protein za sportiste je 1,4 g/kg telesne mase, s tim da biološka vrednost protein treba da bude najmanje 70. Proizvod PROTEIN 80 PLUS sadrži 57% kalcijum-kazeinata, 16% koncentrata proteina surutke, 14% izolata mlečnih proteina i 3% albumina jaja u prahu.
Vitamin B6 (piridoksin, piridoksal, piridoksamin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ovaj vitamin je značajan u metabolizmu proteina i aminokiselina i potrebe organizma za ovim vitaminom rastu sa povećanim unosom proteina. Značajna je njegova uloga u konverziji linolne kiseline do arahidonske, u degradaciji glikogena, u oslobađanju energije i za formiranje eritrocita. Učestvuje i u produkciji antitela. Preporučen dnevni unos za vitamin B6 iznosi 1,4 mg. Sadržaj vitamina B6 u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda PROTEIN 80 PLUS iznosi 0,6 g. Kao izvor vitamina B6 korišćen je piridoksin-hidrohlorid, koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.
Kalcijum je zastupljen u količini od 1-2% telesne mase i predstavlja najzastupljeniji element u ljudskom telu. Zajedno sa fosforom i magnezijumom čini osnovnu komponentu kostiju i skeletne mase organizma.Samo oko 1% cirkuliše u krvi.Pored strukturne uloge ima funkciju u održavanju srčanog rada, u procesu koagulacije krvi, u kontroli krvnog pritiska, omogućava mišićnu kontraktilnost, aktivaciju hormona, enzimske reakcije i prenos nervnih impulsa. Preporučen dnevni unos za kalcijum iznosi 800 mg. Sadržaj kalcijuma u preporučenoj dnevnoj dozi proizvoda PROTEIN 80 PLUS iznosi 400 mg. Kao izvor kalcijuma korišćen je kalcijum-karbonat koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Preporučena upotreba: 30 g praha (2 kašike) rastvoriti u 300 ml vode ili mleka sa niskim procentom masti.

Ako se koristi neki drugi dijetetski supplement na bazi protein treba voditi računa o ukupnom unosu proteina.

 

  Aktivna komponenta 100 g 1 servirna doza

(30 g/300 ml vode)

PDU*
Vitamin B6 2 mg 0,6 mg 43%
Kalcijum 1333 mg 400 mg 50%
Kalcijum-kazeinat 57 g 17,1 g -
Izolat mlečnih proteina 16 g 4,8 g -
Koncentrat proteina surutke 14 g 4,2 g -
Albumin jaja u prahu 3 g 0,9 g -

*PDU- preporučen dnevni unos

Nutritivna vrednost 100 g 1 servirna doza (30 g/300 ml vode)
Proteini (g) 82 24,6
Ugljeni hidrati (g) 7 2,1
     Šećeri (g) 5,8 1,7
Masti (g) 1,6 0,5
        Zasićene masne kiseline (g) 1 0,3
Natrijum (g) 0,28 0,1
Energetska vrednost (kcal /kJ) 373/1584 112/475
Protein 80 Plus 500gr
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>