22_0 Proteini surutke su potpuni protein visoke iskoristljivosti i visoke biološke vrednosti koji sadrže sve esencijalne aminokiseline u optimalnom odnosu. Proteini surutke su proteini izolovani iz koncentrata surutke, koja se dobija u toku procesa proizvodnje sireva. Obično se sastoje od veće količine beta- i alfa-laktoglobulina i serum albumina, uz tragove kazeinske frakcije. Surutka ima visoku biološku vrednost, što znači da sadrži sve esencijalne aminokiseline i omogućava izgradnju važnih proteina u našem organizmu. Poslednjih decenija, suplementi koje sadrže proteine surutke postali su veoma popularni kod sportista zato što, u poređenju sa drugim proteinima (kazein, protini jaja i soje), proteini surutke se brže apsorbuju i brže podižu nivo aminokiselina u krvi, a samim tim dolazi i do brže sinteze proteina. Preporuka Naučnog komiteta za hranu EU za dnevni unos protein za sportiste je 1,4 g/kg telesne mase, s tim da biološka vrednost protein treba da bude najmanje 70. Uzimanjem 3 porcije dnevno (45 ml) unese se 23,1 g proteina.

Vitamin B6 (piridoksin, piridoksal, piridoksamin) pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. Ovaj vitamin je značajan u metabolizmu proteina i aminokiselina i potrebe organizma za ovim vitaminom rastu sa povećanim unosom proteina. Značajna je njegova uloga u konverziji linolne kiseline do arahidonske, u glikogenolizi, u oslobađanju energije i za formiranje eritrocita i u produkciji antitela. Uzimanjem 3 porcije (45 ml) proizvoda unese se 4,2 mg vitamina B6 što je 300% PDU (PDU za odrasle je 1,4 mg). Maksimalno dozvoljena količina vitamina B6 u dnevnoj dozi dodataka ishrani iznosi 10 mg. Kao izvor vitamina B6 korišćen je piridoksin-hidrohlorid,koji se nalazi na listi dozvoljenih izvora vitamina i minerala prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Taurin je neesencijalna aminokiselina koja sadrži sumpor i u organizmu se nalazi samo u slobodnom obliku (ne ulazi u sastav proteina). Igra važnu ulogu u tkivu mozga i u funkcionisanju nervnog sistema. Taurin je uključen u regulaciju krvnog pritiska i u transport elektrolita kroz ćelijske membrane. Takođe, spada u inhibitorne neurotransmitere, slično kao GABA. U organizmu se sintetiše iz cisteina, uz vitamin B6 kao kofaktor.

L-leucin je esencijalna aminokiselina koja se zajedno sa L-izoleucin i L-valinnaziva još i aminokiseline razgranatog lanca (BCAA-branced-chain amino acids)iuproizvodima se uglavnom nalazeu odnosu 2:1:1. Ove tri esencijalne aminokiseline čine oko 35% aminokiselinskog sastava mišićnog tkiva i organizam ih koristi za produkciju energije, održavanje azotnog bilansa i regeneraciju. Studije su pokazale da se 90% unetog leucina troši za proizvodnju energije tokom vežbanja. Takođe, studije su pokazale da je potrošnja L-leucina dva puta veća u odnosu na izoleucin i valin. Zato se u formulacijama leucin nalazi u duplo većim količinama. L-leucin može stimulisati oslobađanje hormona rasta i insulina koji podstiču sintezu proteina i smanjuju njihovu razgradnju.

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

3 merice (15 ml) proizvoda dnevno. Preporučuje se da se 1 merica (15 ml) proizvoda uzme pre treninga, a 2 merice (30 ml) odmah nakon treninga.

 

DEKLARISANI SASTAV PROIZVODA:

Aktivna komponenta proizvoda: 1 merica (15 ml)
Proteini 7,7 g
Vitamin B6 (piridoksin-hidrohlorid) 1,4 mg
Taurin 186 mg
L-leucin 321 mg

 

Amino Power Liguid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>